Novinky 2013 s komentářem

Daň z příjmů

 • různá omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob
  • nemožnost uplatnit slevy na manželku a děti a při 30% a 40% je strop výdajů 600 a 800 tis.Kč, ale i přesto se často bude paušál vyplácet, hodnota paušálů zůstane zachována
 • zvýšení srážkové daně z příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z 15% na 35%
  • je to vůči státům s nimiž není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění
 • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48x průměrné mzdy v letech 2013-2015
  • pozor historický okamžik, ODS zavádí progresivní zdanění, vždy se musí podat daňové přiznání, žádné roční zúčtování u zaměstnavatele, zaměstnanců s hrubou do 100 tis.Kč měsíčně se tyto navýšení nedotknou
 • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce v letech 2013-2015
  • důchodci si proto hromadně rušili pobírání důchodů na jeden den (1.1.2013), uvidíme
 • zrušení srážkové daně z dividend bude patrně až od 2014-2015

Daň z přidané hodnoty

 • měsíční zdaňovací období bude základním zdaňovacím obdobím pro prvoplátce a zůstanete v něm minimálně 2 roky. Čtvrtletní zdaňovací období si můžete později zvolit při obratu nižším než 10 mil.Kč.
  • prvoplátce si budou více hlídat
 •  zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 21% a 15% v letech 2013-2015
  • zdražení všeho kvůli státnímu rozpočtu
 • většina zdravotnické technicky byla přeřazena do základní sazby (tedy 14 -> 21%]
  • často větší částky a z toho větší DPH do státního rozpočtu
 • uplatnění odpočtu DPH z nákupních dokladů (požadavek na auditní stopu)
  • při kontrole můžete čekat, že u vyšších částek bude pracovník FÚ požadovat prokázání nákupu více dokumenty (auditní stopa), např. objednávka, smlouva, zálohová faktura, emaily, přepravní listy, příjemka na sklad, kalkulace výrobků apod.)
 • úpravou definice pojišťovacích a zajišťovacích činností, které jsou od DPH osvobozeny, došlo k tomu, že některé dříve osvobozené činnosti nyní DPH podléhají (např.likvidátoři)
  • budou pro klienty a pojišťovny dražší, nicméně si budou moci odečítat DPH na vstupu
 • prodloužení osvobození při převodu nemovitosti od DPH na výstupu z 3 na 5 let. Po uplynutí této lhůty si plátci mohou zvolit, zda osvobození využijí či nikoliv.
  • důležitá je možnost volby na konci (zůstane zachován nárok na odpočet při výstavbě)
 • rozšíření ručení za odvod DPH dodavatelem (veřejný účet, nespolehlivý plátce)
 • možnost registrace v DPH jako osoby identifikované k dani místo registrace jako plného plátce u některých typů transakcí
  • např. tvůrci www stránek s bannerem pro Google Ireland se už nebudou muset stát plátci
 • uklidnění na poli režimu přenesení daňové povinnosti
  • novela umožnila, že v případě nejasností o zařazení stavebních prací, když se obě strany dohodnou a použijí režim přenesení, tak to nebude správcem daně zpochybňováno
 •  DPH ze záloh začínají platit i drobní podnikatelé s daňovou evidencí
  • dosud to byla povinnost pouze podnikatelů vedoucích “podvojné” účetnictví, nyní se budou i drobní podnikatelé muset naučit vystavovat “daňový doklad k přijaté platbě” a hlavně pak to následně dorovnávat konečným “daňovým dokladem”

Daň z převodu nemovitostí

 • zvýšení daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 %
  • administrativa s touto daní spojená je vyšší než příjem z ní
 • od 2014 bude daň z převodu patrně platit kupující
  • MFČR došlo k závěru, že peníze se dřív rozkutálejí než nemovitost u kupujícího

Sociální a důchodové pojištění

 • start důchodové reformy od 1.1.2013
 • navýšení záloh na SP (dříve min.1836 na dnešních 1890 Kč)
  • pokud platíte minimální částku, tak můžete v klidu počkat na podání Přehledu spolu s daňovým přiznání, do té doby od Vás OSSZ očekává stále starou částku

Zdravotní pojištění

 • zrušení stropů u pojistného na zdravotní pojištění v letech 2013-2015
  • asi ty peníze ve zdravotnictví chybí, dopad na OSVČ a zaměstnance, pokud chcete zaměstnanci vyplatit mimořádné odměny, tak nejlépe ještě do prosincové mzdy
 • navýšení záloh na ZP (dříve min.1697 na dnešních 1748 Kč)
  • pokud platíte minimální částku změňte si převodní příkaz hned v lednu (do 8.2.2013)

Správa daní

 • došlo k reorganizaci FU, takže je 14 krajských Finančních úřadů a v místech původních zůstaly jen územní pracoviště
  • minimálně varianta bude existence pouhé podatelny a spisovna, Váš spis zůstane tam kde je
 • se změnou ve struktuře FU došlo i ke změně účtů na které se mají zasílat veškeré platby
  • změnit v převodních příkazech kmenovou část účtu
 • se změnou ve struktuře FU došlo i ke změně datových schránek FU (pokud posíláte podání na FU přes svou datovou schránku)
  • podání poslaná z datové schránky těsně ke konci 2012 budou patrně ztracena
 • vzniká 1 ks centrálního Odvolacího finančního ředitelství v Brně
  • centralizují tam specialisty, proškolí, poznatky budou šířit mezi sebou a tak bude těžší s odvoláním “prorazit”

Ceny energií

 • zdražení z důvodu navýšení sazeb DPH o 1%
 • zdražení elektřiny v důvodu růstu příspěvku na dotace obnovitelných zdrojů
  • u mnou používané sazby el.eng. vzrostla částka za podporu OZ o 40% oproti 2012, naštěstí z malé částky, takže celkový dopad není tak dramatický

Exekuce

 • bude možné postihnout srážkami ze mzdy i mzdu manželky (manžela)
 • stejně tak se dostane i na bankovní účet druhé z manželů
 • končí možnost donutit dlužníka podepsat exekutorský zápis, který měl  přímou vykonatelnost
  • stále zůstává možnost učinit toto formou “notářského zápisu” tak jako vždy
 • omezení dvojkolejnosti (soudní exekutor X exekuce skrze soud)
  • ono se vymožení pohledávky skrze soudní výkon rozhodnutí stejně mezi podnikateli moc nepoužívalo
 • přímá cesta k exekutorovi (ve většině nebude první krok vymožení muset směřovat k soudu)
  • pořád musíte projít 2 etapami, PRVNÍ – prokázání pravosti pohledávky (řízení nalézací “pravdu”) a DRUHÉ – řízení vymáhací, ale v 2012 se se ještě úplně první dokument v té druhé etapě posílal také na soud (a ty to ve většině odsouhlasili a přeposlali exekutorům), a právě toto se ruší
 • slučování exekucí
  • exekuce bude provádět jeden exekutor, sníží se tím náklady v případě více věřitelů a tím zůstane i více na zaplacení dluhů (na naše pohledávky)
 • PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA, než se pošle návrh na zahájení exekučního řízení
  • to není pro nás dobré, dlužník bude varován a my přijdeme o moment překvapení
  • na druhou stranu on bude varován už naším pokusem o projití první etapou (nalézací)
  • stačí prokázat odeslání, dlužní nemusí toto varování dostat do rukou

Občanský zákoník

 • v 2012 byl schválen nový občanský zákoník jehož platnost má nastat až od 1.1.2014
  • vznikají kompletně nové právní instituty, kompletně předělané dědění

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.