Institut “veřejný účet” aneb samočištění II.

Mechanismus “samočištění”, který se snaží MFČR zabudovat do daňových zákonů není jen o jednom institutu, vymysleli celý §109 Ručení za neodvedenou daň.

Řekněme si tedy o dalším důvodu, kdy se můžete stát ručitelem za DPH neodvedenou Vaším dodavatelem z jeho Vám vystavených faktur.  Stane se tak, když pošlete platbu na jiný než “veřejný účet”.
Do konce 2/2013 bude mít každý plátce DPH povinnost sdělit FÚ, který účet (jím používaný) bude zveřejněn na webových stránkách. Už dnes je povinnost průběžně sdělovat, které všechny účty Vaše firma používá (běžné spořící úvěrové).
Nově bude jeden nebo více z nich zveřejněn na internetu (ten který označíte jako veřejný) a pouze pokud Vy jako odběratel pošlete platbu za došlou fakturu na tento účet (celou nebo částečnou úhradu), tak nebudete ručit za dodavatelem neodvedenou DPH.
Jednoduché a velice účinné. V hledáčku MFČR+GFŘ je tentokrát filuta, který má více účtů a příjmy na některé z nich vůbec nezdaňuje. Dosud k odhalení takového jednání musel pracovník FU při kontrole požádat v rámci součinnosti veškeré banky v ČR o informaci zda vedou účty kontrolovanému subjektu. Při množství bank na našem území a ochotě spolupracovat neřešitelná věc.
Od 1.4.2013 bude zapotřebí v okamžiku zadání každého převodního příkazu kontrolovat zda dodavatelovo číslo účtu z faktury je totožné s číslem účtu na veřejně přístupném seznamu. Doufám, že v tom nám pomohou tvůrci účetních SW, kdy zabudují do průběhu tvorby převodního příkazu dálkovou automatickou kontrolu přes internet na shodnost s veřejným účtem. Nedokáži si představit, že by podnikatel zadávající 20 položkový převodní příkaz na každé položce znovu a znovu kontroloval přes webové stránky MFČR své dodavatele.
Pozn.: pokud budete chtít mít klid je tu i varianta platit v hotovosti nebo varianta, že ať je na faktuře bankovní účet jakýkoliv, peníze dodavateli pošlete na veřejný

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.