Pořadí úhrad
Daňové subjekty získávají výhodu, protože po připsání částky na účet správce daně, již nebudou peníze použity přednostně na úhradu příslušenství (úroky z prodlení, penále), ale nejdříve na nedoplatky vlastních daní a pak teprve na příslušenství.
A v případě konkurence více nedoplatků na daních, bude umazán vždy nejstarší z nich

Přeplatek
Přeplatek může být z iniciativy správce daně poslán na jiný účet nebo na účet u jiného správce daně. Je tam 10 denní čekačka, tzn. pokud se očekává, že do 10 dnů dojde k vzniku povinnosti hradit daň, peníze se přeposílat nebudou. Tzn. pokud pošlete peníze na FU předem, tak raději maximálně 10 dní předem (např. před splatností zálohy na silniční daň). Pozor nově na žádost podnikatele se bude moci přeplatek poslat i na účet jiného podnikatele u jiného správce daně a tím uhradit cizí dluh.