Na prodej určitých druhá zboží bude od 1.4.2011 uplatňována obdoba “reverz charge”. Tentokrát v tuzemské verzi. Prostě při dodání zboží uvnitř ČR nebude vyčíslována DPH a nebude prodejcem žádné DPH na výstupu (z prodeje těchto položek) odváděno.
MFČR si klade za cíl zamezit daňovým unikům a to tak, že nebudou muset kontrolovat celý řetězec ale pouze poslední článek.

Zatím se jedná pouze o omezené druhy zboží a služeb. Již dříve tomu tak bylo u dodání zlata, nyní také u dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Takže to se 98% z nás netýká.
Ale od 1.1.2012 do tohoto režimu bude přidáno poskytnutí stavebních a montážních prací.
Nečekejme však žádné usnadnění, protože už teď je k dispozici na stránkách MFCR popis evidence, kterou budou muset plátci kvůli tomuto režimu vést (evidenci dokladů – obohacená záznamní povinnost) a navíc tento seznam dokladů bude muset být v termínu pro podání přiznání k DPH odeslán elektronicky na FÜ.

Uprostřed řetězce nebude docházet k platbě DPH ani k nadměrným odpočtům (ne legislativně, ale faktickým dopadem). FU nebude tak často vracet DPH ani získávat platby, nebo k tomu nebude docházet v takovém rozsahu.
Jde spíš o dopady v cash-flow. Stavebním firmám uprostřed subdodavatelského řetězce nebude ovlivňovat cash flow platba DPH nebo čekání na nadměrný odpočet.