Oprava základu daně, tak jak ji upravila novela ZoDPH od 1.4.2011 je velice zajímavá možnost pro podnikatele, kteří  pohledávkou za dlužníky v insolvenčním řízení disponují, jak získat další již odvedené peníze zpět (základ daně už mají vyřešen zákonnou opravnou položkou a teď si řeší ještě DPH).

Toto získání peněz zpět bylo v programu ODS a zaplatí jej věřitelé firem (z rozdělení majetkové podstaty dlužnické firmy dostanou každý méně) a všichni daňový poplatníci (FU bude vracet firmám a dlužnická firma to patrně státu nevrátí). Domnívám se, že tento výpadek ve státním rozpočtu měl být kompenzován současně novým ustanovením o uplatňování odpočtu DPH z dokladů (žádné DUZP, ale datum obdržení dokladu).

Od začátku bylo jasné, že se to nebude líbit hlavně insolvenčním správcům, kteří musí zrcadlově udělat opravu v účetnictví dlužníka (práce navíc). A ještě jim to bude snižovat majetek dlužníka k rozdělení, protože zrcadlově by měli částku odvést na FU.

Zde je první náznak obrany z jejich strany, kdy Krajský soud v Ostravě na základě žádosti insolvenčního správce konstatoval, že se žádná retroaktivita nekoná a tedy žádný 1.4.2008, ale až 1.4.2011.

Jenže jak v tuto chvíli postupovat, protože v novele DPH jsou 2 lhůty a obě dvě každým dnem snižují možnost získat nějaké peníze zpět ze starých insolvenčních řízení.

Patrně nezbyde jiná možnost než to na straně věřitele vyzkoušet a být připraven na situaci, kdy výše uvedené rozhodnutí odvolací soudy a v poslední linii Nejvyšší správní soud potvrdí a bude se vše zpětně rušit.

V příloze je rozhodnutí KS Ostrava.

——————– doplnění 1.8.2011——————–
Dnešního dne (1.8.2011) se na webu MFČR objevilo stanovisko MF k opravám DPH z titulu pohledávek za dlužníky v konkurzním řízení.
(když by byl odkaz nefunkční je PDF soubor v příloze)
Tímto stanoviskem MFČR potvrzuje původní záměr zákonodárce, že sice se jedná o nové samostatné zdanitelné plnění z titulu opravy, ale retroaktivita v rozsahu lhůt je tímto nedotčena.
Potvrzuje také, že vzhledem k tomu, že se jedná o nové zdanitelné plnění, tak jde o novou pohledávku státu na vrácení DPH od dlužníka v konkurzu. Tato nová pohledávka vznikla v průběhu konkurzu a tudíž se jedná o pohledávku za podstatou. Snižuje to majetkovou podstatu k rozdělení a zvyšuje to dočasně fiktivní výnosy (ale ne příjmy) státního rozpočtu.
Insolvenční správci z tohoto určitě nemají radost, pravděpodobně budou dál postupovat v bojkotování zpětné účinnosti. V tom jim může pomoci případný jiný názor Generálního finančního ředitelství a definitivně i jiné názory obecných soudů, pokud se je podaří získat.