V novelou ZoDP byla pro rok 2011 potvrzena stejná výše nákladových paušálů jako v roce 2010. Oproti 2009 si pohoršili v 2010 různá svobodná povolání, nezávislá povolání atd.
Podle dosavadního znění novely ZoDP to vypadá, že nákladový paušál 30% na příjmy z pronájmu (§9 ZoDP) bude možné použít i v §7 Příjmy z podnikání (pokud pronajímají nemovitost zahrnutou do OM). Dosavadní praxe tam uplatňovala % podle ŽL (takže si pohorší, ale situace je jasnější).
Druh výdaje                                                                           2009        2010           2011
———————————————————————
z příjmů ze zemědělské výroby, lesního
a vodního hospodářství                                                        80%        80%            80%
———————————————————————
z příjmů ze živností řemeslných                                           80%         80%           80%
———————————————————————
z příjmů ze živností ostatních                                              60%          60%           60%
———————————————————————
z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních
předpisů                                                                           60%          40%           40%
———————————————————————
z příjmů z užití práv z průmyslového nebo ji-
ného duševního vlastnictví, autorských práv                         60%           40%           40%
———————————————————————
z příjmů z výkonu nezávislého povolání                               60%           40%           40%
———————————————————————
z příjmů znalce, tlumočníka, rozhodce                               60%           40%           40%
———————————————————————
z příjmů insolvenčního správce                                          60%           40%           40%
———————————————————————