Od 1.1.2010 je tu možnost poplatníků žádat o vrácení DPH zaplacené v koupi služeb a zboží v jiném členském státě.
Pro toho kdo to dělal už dřív jsou tu tyto přínosy
a) žádost může podat sám nebo skrze zástupce, vyřadí tak zprostředkovatelský poplatek firmám, které to vyřizovaly za jiné
b) žádost může podat elektronicky včetně naskenovaných dokumentů
c) žádost podá v češtině (formulář bude odeslán v jiném jazyce), pouze vlastní texty musí být v cizím jazyce
d) nemusí žádost zasílat na nějakou adresu do jiného členského státu (bude odeslána elektronicky)
e) žádost by měla být vyřízena do 4 měsiců (patrně snaha zamezit zvyklostem některých EU států vracet peníze až po roce
Pro ty kdo to chtějí vyzkoušet poprvé je to už vůbec zlepšení situace, jen musí respektovat minimální částky o které mohou žádat a období za které lze žádat.