Změny v daňovém řízení

Finanční úřady musí v protokolu o kontrole napsat také logické zdůvodnění svého úsudku. Z čehož plyne že v 2010 budou bohatnout advokáti, protože pro ně bude snažší formulovat odvolání či žalobu na FU pro chybný postup.
Také odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu bude mít odkladný účinek, tzn. do konečného rozhodnutí nebude muset daňový subjekt platit doměrek daně. Což znamená, že podnikatelé budou více podávat odvolání proti rozhodnutí FU a případně též žaloby.
Zkrácení doby pro fikci doručení z 15 dnů na 10 dnů. Znamená to, že už se nebude moci podnikatel vyhýbat doručení dopisu od FU, protože jednak mu nebude muset být doručen do vlastních rukou (stačí uložit na poště) a fikce doručení nastane nikoliv během 15 dnů (tedy 2 týdny klidu), ale už po 10 dnech. Znamená to, že podnikatel když odjede na dovolenou by měl někoho určit pro přebírání pošty či si zřídit datovou schránku, aby mohl včas reagovat.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.