Blog

Změny v DPH 2010

Od 1.1.2010 dochází k změně sazeb DPH na 10% a 20% s tím, že starý rok by se dobropisoval v původních sazbách. Také dochází k zavedení službového souhrnného hlášení. To znamená, že dojde k omezení daňových úniků, tím, že subjekt si sám vystavil fakturu došlou za službu poskytnutou z EU. A přitom si mohl být […]

Změny v DPH 2010

Od 1.1.2010 dochází k změně sazeb DPH na 10% a 20% s tím, že starý rok by se dobropisoval v původních sazbách. Také dochází k zavedení službového souhrnného hlášení. To znamená, že dojde k omezení daňových úniků, tím, že subjekt si sám vystavil fakturu došlou za službu poskytnutou z EU. A přitom si mohl být jist, že mu […]

Změny v daňovém řízení

Finanční úřady musí v protokolu o kontrole napsat také logické zdůvodnění svého úsudku. Z čehož plyne že v 2010 budou bohatnout advokáti, protože pro ně bude snažší formulovat odvolání či žalobu na FU pro chybný postup. Také odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu bude mít odkladný účinek, tzn. do konečného rozhodnutí nebude muset daňový subjekt platit doměrek daně. […]

Kam už FÚ nemůže

Díky novele zákona 337/1992, provedené na základě rozhodnutí Ústavního soudu byla potvrzena teorie 3+0. Tedy čistě a jasně 3letá lhůta na doměření daně. Tedy v roce 2010 může jit FU pouze na 2007+2008+2009. To je určitě zlepšení, nicméně, za předpokladu, že budou FU stíhat, tak by mohli častěji chodit na starší roky v kterých byla vykázána […]

Změny ve stavebním spoření od 1.1.2011

V souvislosti se snížením státního příspěvku na stavební spoření, bude změněn i zákon o daních z příjmů a to tak, že státní podpora na kterou vznikl nárok v 2010 a bude připsána na účet v 2011, bude zdaněna 50% srážkovou daní. To znamená, že snížení státní podpory z 15% na 10% dohromady se 50% srážkovou […]

Ručení za odvedení DPH

Jednou ze změn v DPH od 1.1.2011 je i úprava ručení za odvedení daně mojím dodavatelem. Tedy, že pokud on nezaplatí ze svých vystavených faktur (tržeb v hotovosti atd.) DPH na výstupu. Bude odběratel (ten který má normálně pouze nárok na odpočet), ručitelem za tuto daň. A tudíž by mohla být úspěšně vymáhána po něm. […]

Vracení DPH z členských států EU

Od 1.1.2010 je tu možnost poplatníků žádat o vrácení DPH zaplacené v koupi služeb a zboží v jiném členském státě. Pro toho kdo to dělal už dřív jsou tu tyto přínosy a) žádost může podat sám nebo skrze zástupce, vyřadí tak zprostředkovatelský poplatek firmám, které to vyřizovaly za jiné b) žádost může podat elektronicky včetně […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.