Nový daňový řád od 1.1.2011 (plné moci)

Zákon č.280/2009 je na světě už delší dobu, takže odborná veřejnost mělo možnost se na něj psychicky připravit (oproti změnám DPH a ZoDP dělaných na poslední chvíli). Zde jsou nejdůležitější změny z praktického hlediska: U plné moci musí být jednoznačně určen její rozsah. Pokud to nebude FU zřejmé z textu, zašle výzvu k doplnění podání a […]

Nákladové paušály od 1.1.2011

V novelou ZoDP byla pro rok 2011 potvrzena stejná výše nákladových paušálů jako v roce 2010. Oproti 2009 si pohoršili v 2010 různá svobodná povolání, nezávislá povolání atd. Podle dosavadního znění novely ZoDP to vypadá, že nákladový paušál 30% na příjmy z pronájmu (§9 ZoDP) bude možné použít i v §7 Příjmy z podnikání (pokud […]

Vracení DPH z členských států EU

Od 1.1.2010 je tu možnost poplatníků žádat o vrácení DPH zaplacené v koupi služeb a zboží v jiném členském státě. Pro toho kdo to dělal už dřív jsou tu tyto přínosy a) žádost může podat sám nebo skrze zástupce, vyřadí tak zprostředkovatelský poplatek firmám, které to vyřizovaly za jiné b) žádost může podat elektronicky včetně […]

Kam už FÚ nemůže

Díky novele zákona 337/1992, provedené na základě rozhodnutí Ústavního soudu byla potvrzena teorie 3+0. Tedy čistě a jasně 3letá lhůta na doměření daně. Tedy v roce 2010 může jit FU pouze na 2007+2008+2009. To je určitě zlepšení, nicméně, za předpokladu, že budou FU stíhat, tak by mohli častěji chodit na starší roky v kterých byla vykázána […]

Změny v daňovém řízení

Finanční úřady musí v protokolu o kontrole napsat také logické zdůvodnění svého úsudku. Z čehož plyne že v 2010 budou bohatnout advokáti, protože pro ně bude snažší formulovat odvolání či žalobu na FU pro chybný postup. Také odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu bude mít odkladný účinek, tzn. do konečného rozhodnutí nebude muset daňový subjekt platit […]

Změny v DPH 2010

Od 1.1.2010 dochází k změně sazeb DPH na 10% a 20% s tím, že starý rok by se dobropisoval v původních sazbách. Také dochází k zavedení službového souhrnného hlášení. To znamená, že dojde k omezení daňových úniků, tím, že subjekt si sám vystavil fakturu došlou za službu poskytnutou z EU. A přitom si mohl být […]

Změny v DPH 2010

Od 1.1.2010 dochází k změně sazeb DPH na 10% a 20% s tím, že starý rok by se dobropisoval v původních sazbách. Také dochází k zavedení službového souhrnného hlášení. To znamená, že dojde k omezení daňových úniků, tím, že subjekt si sám vystavil fakturu došlou za službu poskytnutou z EU. A přitom si mohl být jist, že mu […]

Změny v daňovém řízení

Finanční úřady musí v protokolu o kontrole napsat také logické zdůvodnění svého úsudku. Z čehož plyne že v 2010 budou bohatnout advokáti, protože pro ně bude snažší formulovat odvolání či žalobu na FU pro chybný postup. Také odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu bude mít odkladný účinek, tzn. do konečného rozhodnutí nebude muset daňový subjekt platit doměrek daně. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.