Novela zákoníku práce od 2012

Na prezidentský podpis nyní čeká novela zákoníku práce obsahující následující změny. Jelikož novela již předtím překonala veto senátu (poslanecká sněmovna je přehlasovala), lze předpokládat, že další změny se konati nebudou. Odstupné 1 násobek – při trvání pracovního poměru do jednoho roku 2 násobek – trvání pracovního poměru 1-2 roky 3 násobek – trvá-li více než […]

Osvobození od daně z dividend – aktuální stav

Vládní návrh zákona prošel 1.čtením v Poslanecké sněmovně, je přikázán výborům k projednání a 25.10.2011 půjde pravděpodobně do druhého čtení. Průběh schvalování zákonů probíhá tím způsobem, že nejvíce změn lze očekávat právě v 2.čtení. Co zůstane po této etapě bude nejspíše také ve finální verzi. Vládní koalice opustila variantu placení daně z dividend a možnost […]

Ručení za odvedení DPH

Jednou ze změn v DPH od 1.1.2011 je i úprava ručení za odvedení daně mojím dodavatelem. Tedy, že pokud on nezaplatí ze svých vystavených faktur (tržeb v hotovosti atd.) DPH na výstupu. Bude odběratel (ten který má normálně pouze nárok na odpočet), ručitelem za tuto daň. A tudíž by mohla být úspěšně vymáhána po něm. […]

Nákladové paušály od 1.1.2011

V novelou ZoDP byla pro rok 2011 potvrzena stejná výše nákladových paušálů jako v roce 2010. Oproti 2009 si pohoršili v 2010 různá svobodná povolání, nezávislá povolání atd. Podle dosavadního znění novely ZoDP to vypadá, že nákladový paušál 30% na příjmy z pronájmu (§9 ZoDP) bude možné použít i v §7 Příjmy z podnikání (pokud […]

Opravný daňový doklad – pohledávka za dlužníky v insolvenčním řízení

Oprava základu daně, tak jak ji upravila novela ZoDPH od 1.4.2011 je velice zajímavá možnost pro podnikatele, kteří  pohledávkou za dlužníky v insolvenčním řízení disponují, jak získat další již odvedené peníze zpět (základ daně už mají vyřešen zákonnou opravnou položkou a teď si řeší ještě DPH). Toto získání peněz zpět bylo v programu ODS a […]

Změny v DPH od 1.4.2011 (tuzemský reverz charge)

Na prodej určitých druhá zboží bude od 1.4.2011 uplatňována obdoba “reverz charge”. Tentokrát v tuzemské verzi. Prostě při dodání zboží uvnitř ČR nebude vyčíslována DPH a nebude prodejcem žádné DPH na výstupu (z prodeje těchto položek) odváděno. MFČR si klade za cíl zamezit daňovým unikům a to tak, že nebudou muset kontrolovat celý řetězec ale […]

Nový daňový řád od 1.1.2011 (kontrola a související)

Všichni víme jaký průběh a následky má daňová kontrola podle ZoSDP, takže dále uvedu pouze změny a rozdíly. Vysvětlení §79/1 Úplně nový institut v rámci vyhledávací činnosti (ta probíhá mimo kontrolu a slouží k vyhledávání důkazů). Vysvětlení tedy slouží k získávání informací od třetích osob Zvukový a obrazový záznam Než složitě popisovat jak vypadá hala […]

Nový daňový řád od 1.1.2011 (placení)

Pořadí úhrad Daňové subjekty získávají výhodu, protože po připsání částky na účet správce daně, již nebudou peníze použity přednostně na úhradu příslušenství (úroky z prodlení, penále), ale nejdříve na nedoplatky vlastních daní a pak teprve na příslušenství. A v případě konkurence více nedoplatků na daních, bude umazán vždy nejstarší z nich Přeplatek Přeplatek může být […]

Nový daňový řád od 1.1.2011 (finanční sankce)

Tak tady nám podstatně přituhuje, neboť FU má nyní širší možnost udělování jednotlivých sankcí ve finanční podobě, jsou to: A) POŘÁDKOVÁ POKUTA 1) pořádková pokuta za ztěžování při jednání – rušení pořádku, urážky (max. 50 tis.Kč opakovaně) 2) pořádková pokuta za závažné ztěžování ve správě daní – ani na výzvu nesplním procesní povinnosti nepeněžité povahy […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.