Kontrolní výkaz DPH 2016 (varování před stávajícím návrhem)

Jde o významné navýšení administrativy pro podnikatele z důvodu, že FÚ nestíhají kontrolovat a když už kontrolují, tak nic nenacházejí. To všechno chce MF vyřešit naráz zavedením kontrolního výkazu a na jeho základě výpočty běžícími uvnitř “matrixu” (neboli na získaných datech z kontrolního hlášení na serverech ministerstva).   Ono automatizovaně identifikovat použití fiktivních faktur v […]

Vystavování elektronických dokladů

V poslední době se množí u klientů písemné návrhy jejich dodavatelů na odsouhlasení možnosti předávání dokladů elektronicky. Většinou se jedná o vzor souhlasu, patrně z hlubin internetu, který postrádá detaily obsažené ve stanovisku MFČR. Chtěl bych ty, kteří o něčem takovém uvažují či je o to jejich dodavatelé žádají, upozornit na následující: a) šetří náklady […]

Novinky 2013 s komentářem

Daň z příjmů různá omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob nemožnost uplatnit slevy na manželku a děti a při 30% a 40% je strop výdajů 600 a 800 tis.Kč, ale i přesto se často bude paušál vyplácet, hodnota paušálů zůstane zachována zvýšení srážkové daně z příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým […]

Institut “veřejný účet” aneb samočištění II.

Mechanismus “samočištění”, který se snaží MFČR zabudovat do daňových zákonů není jen o jednom institutu, vymysleli celý §109 Ručení za neodvedenou daň. Řekněme si tedy o dalším důvodu, kdy se můžete stát ručitelem za DPH neodvedenou Vaším dodavatelem z jeho Vám vystavených faktur.  Stane se tak, když pošlete platbu na jiný než “veřejný účet”. Do […]

Institut “nespolehlivý plátce” aneb samočištění I.

Mezi nové instituty, které zavádí zákon o DPH od 2013 patří i “nespolehlivý plátce” (konkrétně §106a). Tímto statusem může FU ohodnotit Vaši nespolupráci v podobě například: nepodávání daňových přiznání nebo neplacení daní. Samozřejmě ve větším rozsahu a sdělí Vám to svým rozhodnutím. Proti tomu se lze odvolat se zkrácenou 15 denní odvolací lhůtou a navíc s […]

II. pilíř důchodové reformy

Stav důchodové reformy v ČR je takový, že od účasti v ní už odstoupili 3 finanční instituce (ING PF, AXA PF, AEGON PF). Conseq se do II.pilíře vůbec nepřihlásil, budou jen v III.pilíři. Díky odlivu lidí k II.pilíři se zmenší náhradový poměr, což pošle I. pilíř (průběžný) ještě do větší ztráty. Ale zrekapitulujme si to: […]

Novela DPH ve zdravotnictví od 1.4.2012

Od 1.4.2012 nabývá účinnosti novela č.375/2011 zákona o DPH. Změna se týká hlavně poskytování zdravotnických služeb. Díky změně formulace §58/1 jsme se přiblížili úpravě poskytování těchto služeb popsané v legislativě EU. Směrnice EU měla sice přímý účinek, ale vnitrostátní aplikaci silně ovlivňoval výklad MFČR. Ten tvrdil v podstatě toto, vše o čem se zmiňuje zákon č. 48/1997 Sb., o […]

Vysoké důchody, doplatky důchodů a jejich zdanění

Ve vztahu k důchodům a jejich zdaňování tu máme 2 pravidla. §4 odst.1 písm.h) říká, že příjem z důchodu (i zahraničního) je za 2011 osvobozen do výše 288.000 Kč (36 násobek minimální mzdy). Zdaňován je až přesah nad limit (v §10), samotný důchod do limitu ne. Ještě jedno upozornění, do limitu se načítají jen pravidelně vyplácené […]

Vnitrostátní revers-charge, aneb ve stavebnictví bez DPH čili režim přenesení daňové povinnosti

Základní rozhodovací schéma by mohlo být toto a) poskytujete stavební práce v České republice a jste plátce DPH ?    NE – můžete zůstat v klidu (pokud neobchodujete s odpadem, emisními povolenkami, nedodáváte zlato)    ANO – podívejte se do číselníku Klasifikace produkce vydaného Českým statistickým úřadem (CZ-CPA) a na konkrétní kód CZ-CPA 41-43, v podobě platné k 1.1.2008 […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.