Kontrolní hlášení od 1.1.2016 (KH) – dodatek

Blíží se konec roku, k dispozici máme další podrobné údaje o kontrolním hlášení, takže můžeme provést další vyhodnocení.
 • PRÁCE NAVÍC (sliby chyby, že to nebude znamenat navýšení administrativy !!!)
  • dva datumy – DUZP a datum uplatnění nově, proč ? vždyť datum uplatnění je jasné – je to přece podle toho za jaké období se DPH podává, když už je v něm uplatněno. Pokud to tvůrce SW udělá chytře, bude se datum uplatnění přebírat z DUZP a jenom občas to přepíšeme.
  • evidenční číslo dokladu – úplně nové a úplně navíc, to nechápu, proč nestačil VS, tohle má být max 60 znaků čísla a písmena. Ale vždyť VS + DIČ + DUZP + částka jasně určí o který doklad jde, podle VS párujeme platby na bance, proč úplně nový údaj !!!!!!!!!!!!!!! Opět by bylo možné přebírat VS a nechat možnost přepsat, snad bude většina firem normálních a nebudou si vymýšlet nová čísla.
  • rozčleňování dokladů do skupin – proč nějaké nové třídění, vždyť bychom jim v klidu poslali členění podle jednotlivých řádků přiznání, takhle budeme muset hlídat nové členění.  Opět bude možné zadat pod stávající typy DPH (členění v účetním SW), tak snad to využijí.
  • zatržítko – bude se muset označit doklad, z kterého bude DPH uplatněna poměrně. Tady platí stejné, pokud to programátor šikovně připraví …
Komentář k zpracování – Je jasné, že přibude znalostní práce, rizikovost (viz pokuty níže), nároky na rychlost (včas předané doklady).
Komentář k RPDP – vkrádá se otázka jak je možné, že režim přenesení daňové povinnosti (a odesílané hlášení) fungoval bez uvádění 2 datumů a bez speciálně vymyšleného identifikačního čísla dokladu.
 • POKUTY
  • 1.000 Kč – nepodání KH včas – to se stane velice lehce, podáte KH, systém MF najde nějakou “nepropustitelnou” chybu, Vy se nepodíváte zda zpracování proběhlo v pořádku. Příklad nepropustitelné chyby: špatné čp/če v adrese firmy
  • 10.000 Kč – podání na výzvu – nepropustitelná chyba a odjedete v únoru na lyžovačku, v půlce týdne Vám do datové schránky přijde výzva z FU (nikdo nezavolal-nevaroval, protože toho mají hodně). Pak podáte v pořádku.
  • 30.000 Kč – FU se na odeslaných údajích něco nezdá, vyzvou Vás k opravě, Vy nereagujete (je potřeba poslat tvrzení, že si myslíte že je to v pořádku)
  • 50.000 Kč – KH nepodáte, FU Vás vyzve a stanoví Vám náhradní lhůtu, Vy stále nepodáte. Že se to nemůže stát? Příklad: máte mrtvou firmu, kde podáváte kvartálně nulové DPH, jenže u SRO je měsíční frekvence podávání. FU Vás vyzve upozorněním zaslaným do datové schránky firmy (kam jste zapomněli přístupové údaje)
Komentář k pokutám – Tyto pokuty jsou bez možnosti snížení či prominutí. Pro FU nejlehčí výdělek, něco v systému nemají k 25 dni k 23:59:59 a rovnou mohou generovat výzvu k zaplacení pokuty.
Ti z Vás, kteří podnikají ve stavebnictví nebo dodávají pro automobilový průmysl jsou na vysoké smluvní sankce zvyklí. To je to co udržuje systém JIT v chodu (například 1000 EUR za 1 minutu zpoždění dodávky na linku). Ale v případě hlášení daňového poplatníka je to nové.
Celkově to také hodně závisí na kvalitní práci tvůrců Vašeho účetního-ERP systému (jak jsem uvedl v úvodu). Ti musí naprogramovat kontroly odeslaného hlášení a dotazování se na stav zpracování na MFČR. Také musí naprogramovat, že datum uplatnění se předvyplní podle DUZP a identifikační číslo podle VS atd..
 
Zajímavosti a varování:
 1. právnické osoby mají období KH měsíčně (i když DPH podávají kvartálně)
 2. neexistuje tolerance podání KH do 5 dní po termínu bez pokuty (to u přiznání DPH stále platí)
 3. následné KH – do 5 kalendářních dnů od zjištění (v pátek nevyzvedávejte datové schránky)
 4. jste FO, podáte přes EPO, vyplníte email, výzva SD je poslána na email a lhůta běží od odeslání
 5. uplatníte odpočet z dokladu, FU ho v systému nenajde u prodejce (máte výzvu a nepovolí uplatnění odpočtu)
Chtěl bych všechny požádat, aby už nyní vyzkoušeli vystavit fakturu s datem v 1/2016 a podívali se zda variabilní symbol ve vystavené faktuře je stejný jako identifikační číslo dokladu, pokud ne aby kontaktovali svého dodavatele SW a donutili jej pod pohrůžkou odchodu k jinému SW, aby toto přeprogramoval. Cílem je snížit administrativu nám všem a nemyslete si, odběratel bude naštvaný, protože bude naštvaná jeho sekretářka, která mu sdělí své dojmy z nárůstu práce. A NIKDO NECHCE ROZLOBIT SVÉHO ODBĚRATELE.
 
A Vy kteří jste v pozici odběratele vracejte dodavatelům daňové doklady, které mají jiný VS a identifikační číslo dokladu. Pokud si Vás váží jako odběratele, tak to udělají.
 
Z TEXTU ZÁKONA O DPH TOTIŽ PLYNE, že VS a identifikační číslo dokladu MOHOU BÝT STEJNÉ !!!!!!!!!!
 
PS: je to stejné jako doporučení nechodit nakupovat do obchodu kde mi dávají paragony z termotiskárny. Protože až přijde kontrola, text na dokladu nebude vidět a paragon může být vyřazen z daňových nákladů. Nebo ještě jinak text nebude vidět a oni mi neuznají reklamaci.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.