Mini one stop shop (MOSS)

Poskytovatelé elektronických služeb občanům jiných členských států mohou od 1.1.2015 využít zjednodušený postup (lze se k němu registrovat už nyní).

Přínosy, které MOSS přináší si představíme nejlépe na příkladu: programátor-grafik vytvoří osobní-zájmové webové stránky pro osobu z SRN. V současnosti by se měl zaregistrovat k DPH v Německu a odvádět tam příslušné DPH. Pokud takových zákazníků má víc, měl by se zaregistrovat k DPH v každém jednotlivém EU státě. V návaznosti na to si hlídat aktuálnost svých registračních údajů v každém EU státě a podle pravidel každé země tam nejen hlášení podávat, ale i částku DPH platit. Popřípadě řešit problémy a nejasnosti s příslušnými finančními orgány.
10.12.2014 se však zaregistruje k režimu MOSS a od 1.1.2015 bude celou evropu řešit skrze hlášení odeslané na český FÚ. A na český FU také pošle jednu jedinou částku za celou Evropu.
Nejedná se jen o programátory, ale také například:
Příloha I nařízení Rady (EU) č. 282/2011
1) Hostitelství internetových stránek (web-site hosting a web-page hosting), dálková údržba programů
a zařízení:
a) web-site hosting a web-page hosting;
b) automatizovaná online dálková údržba programů;
c) správa vzdálených systémů;
d) online uchovávání dat, kdy jsou konkrétní data ukládána a vyhledávána elektronicky;
e) online poskytování prostoru na disku na žádost.
2) Dodání programového vybavení a jeho aktualizace:
a) přístup k programovému vybavení nebo jeho stahování včetně zprostředkovacích/účetních
programů a antivirového programového vybavení včetně aktualizací;
b) programové vybavení blokující bannerové reklamy, též známé pod označením „bannerblockers“;
c) ovladače ke stažení, jako je programové vybavení, které umožňuje počítačům pracovat s periferním
zařízením, například tiskárnami;
d) online automatizovaná instalace filtrů na internetových stránkách;
e) online automatizovaná instalace bezpečnostních bran (firewalls).
3) Dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází:
a) přístup k variantám pracovní plochy nebo jejich stahování;
b) přístup k fotografiím nebo obrázkům či spořičům obrazovky a jejich stahování;
c) digitalizovaný obsah knih a jiných elektronických publikací;
d) odebírání online novin a časopisů;
e) statistické údaje ohledně přihlašování a odhlašování a návštěvnosti internetových stránek;
f) online aktuality, dopravní informace a zprávy o počasí;
g) online informace generované automaticky programovým vybavením z konkrétních údajů
zadávaných příjemcem, jako jsou právní či finanční údaje, zejména takové údaje, jakými jsou
průběžně aktualizované údaje týkající se akciových trhů;
h) poskytování prostoru pro reklamu včetně bannerových reklam na internetových stránkách;
i) používání vyhledávačů a internetových adresářů.
4) Dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her a loterií, a dodání politických, kulturních,
uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí:
a) přístup k hudbě nebo její stahování do počítačů nebo mobilních telefonů;
b) přístup ke znělkám, úryvkům, vyzváněcím melodiím a jiným zvukům nebo jejich stahování;
c) přístup k filmům nebo jejich stahování;
d) stahování her do počítačů nebo mobilních telefonů;
e) přístup k automatizovaným online hrám, které jsou závislé na internetu nebo jiných podobných
elektronických sítích, kdy jsou hráči od sebe vzdáleni.
5) Poskytnutí služby výuky na dálku:
a) automatizovaná výuka na dálku, která je pro svůj provoz závislá na internetu nebo podobné
elektronické síti a jejíž poskytování vyžaduje omezený lidský zásah nebo nevyžaduje žádný lidský
zásah včetně virtuálních tříd, s výjimkou případů, kdy je internet nebo podobná elektronická síť
používána jako nástroj pouze pro komunikaci mezi učitelem a studentem;
b) pracovní sešity vyplněné žáky online a ohodnocené automaticky bez lidského zásahu.
Elektronicky poskytované služby nezahrnují zejména:
a) služby rozhlasového a televizního vysílání;
b) telekomunikační služby;
c) zboží, je-li objednávka a její zpracování provedeno elektronicky;
d) disky CD-ROM, diskety a podobné hmotné nosiče;
e) tiskoviny, jako jsou knihy, informační zpravodaje, noviny nebo časopisy;
f) CD a audiokazety;
g) videokazety a DVD;
h) hry na discích CD-ROM;
i) služby odborníků, jako jsou právníci a finanční poradci, kteří radí svým klientům elektronickou
poštou;
j) vzdělávací služby, je-li obsah kurzů dodáván učitelem přes Internet nebo elektronickou síť, tj. přes
dálkové spojení;
k) offline služby spočívající ve fyzické opravě počítačového vybavení;
l) offline služby uchovávání dat;
m) reklamní služby, zejména v novinách, na plakátech nebo v televizi;
n) služby telefonní podpory;
o) vzdělávací služby zahrnující výhradně korespondenční kurzy, jako jsou poštovní kurzy;
p) klasické aukční služby závisející na přímém lidském zásahu bez ohledu na to, jakým způsobem jsou
podávány nabídky;
q) telefonní služby s video složkou, rovněž známé jako videofonní služby;
r) přístup na internet a world wide web;
s) telefonní služby poskytované přes Internet;18
t) vstupenky na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce
rezervované online;
u) ubytování, pronájem vozidel, restaurační služby, přeprava cestujících nebo podobné služby
rezervované online.
Telekomunikační služby
(dle čl. 6a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č.
282/2011)
Telekomunikační služby ve smyslu čl. 24 odst. 2 směrnice 2006/112/ES zahrnují zejména:
a) pevné a mobilní telefonní služby pro obousměrný přenos hlasu, dat a videa, včetně telefonních
služeb s obrazovým prvkem (videofonní služby);
b) telefonní služby poskytované přes internet, včetně hlasových služeb přes internet (Voice over
Internet Protocol – VoIP);
c) hlasovou schránku, čekající hovor, přesměrování hovoru, identifikaci volajícího, třícestnou
konferenci a jiné služby řízení hovorů;
d) pagingové služby;
e) audiotextové služby;
f) fax, telegraf a dálnopis;
g) přístup na internet, včetně world wide webu;
h) připojování soukromých sítí poskytující telekomunikační spojení pro výhradní použití daným
zákazníkem.
Telekomunikační služby ve smyslu čl. 24 odst. 2 směrnice 2006/112/ES nezahrnují:
a) elektronicky poskytované služby;
b) služby rozhlasového a televizního vysílání.
Služby rozhlasového a televizního vysílání
(dle čl. 6b prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č.
282/2011)
Služby rozhlasového a televizního vysílání zahrnují zejména:
a) rozhlasové nebo televizní pořady vysílané nebo přenášené rozhlasovou nebo televizní sítí;
b) rozhlasové nebo televizní pořady šířené prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě
(IP streaming), pokud jsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo
televizní sítí.
Služby rozhlasového a televizního vysílání nezahrnují:
a) telekomunikační služby;
b) elektronicky poskytované služby;
c) poskytování informací o konkrétních pořadech na požádání;
d) převod práv rozhlasového a televizního vysílání nebo přenosových práv;
e) nájem technického vybavení nebo zařízení k příjmu vysílání;19
f) rozhlasové nebo televizní pořady šířené prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě
(IP streaming), pokud nejsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou
nebo televizní sítí.“

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.