Vysoké důchody, doplatky důchodů a jejich zdanění

Ve vztahu k důchodům a jejich zdaňování tu máme 2 pravidla. §4 odst.1 písm.h) říká, že příjem z důchodu (i zahraničního) je za 2011 osvobozen do výše 288.000 Kč (36 násobek minimální mzdy). Zdaňován je až přesah nad limit (v §10), samotný důchod do limitu ne.
Ještě jedno upozornění, do limitu se načítají jen pravidelně vyplácené důchody. Mimořádné důchody nebo jejich jednorázové doplatky za minulá období se posuzují dle úvodu v §4 odst.4 písm. h) tedy, že jsou osvobozené globálně. Je však potřeba hlídat i další limit a to 840.000 Kč (§4 odst.3).
Pokud tedy důchod společně s dalšími příjmy (hrubá mzda §6, bez osvobozených a zdaněných srážkovou daní a základ daně z §7 a §9) přesáhne tento limit, zdaňuje se celý důchod, nejen nějaký přesah limitu 288.000 Kč.
Výklad MF ČR je takový, že je potřeba rozlišit pravidelné penze a jednorázové penze. Ty jednorázové se nepočítají do sumy důchodů vzhledem k limitu 288 tis.Kč, ani do sumy důchodů ve vztahu k limitu 840 tis.Kč.
Pokud důchodce stále podniká, jeho vlastní vyměřovací základ z §7 (příjmy z podnikání) může být tak vysoký, že i malý důchod je potřeba v daňovém přiznání zdanit.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.