Nový daňový řád od 1.1.2011 (kontrola a související)

Všichni víme jaký průběh a následky má daňová kontrola podle ZoSDP, takže dále uvedu pouze změny a rozdíly. Vysvětlení §79/1 Úplně nový institut v rámci vyhledávací činnosti (ta probíhá mimo kontrolu a slouží k vyhledávání důkazů). Vysvětlení tedy slouží k získávání informací od třetích osob Zvukový a obrazový záznam Než složitě popisovat jak vypadá hala […]

Nový daňový řád od 1.1.2011 (placení)

Pořadí úhrad Daňové subjekty získávají výhodu, protože po připsání částky na účet správce daně, již nebudou peníze použity přednostně na úhradu příslušenství (úroky z prodlení, penále), ale nejdříve na nedoplatky vlastních daní a pak teprve na příslušenství. A v případě konkurence více nedoplatků na daních, bude umazán vždy nejstarší z nich Přeplatek Přeplatek může být […]

Nový daňový řád od 1.1.2011 (finanční sankce)

Tak tady nám podstatně přituhuje, neboť FU má nyní širší možnost udělování jednotlivých sankcí ve finanční podobě, jsou to: A) POŘÁDKOVÁ POKUTA 1) pořádková pokuta za ztěžování při jednání – rušení pořádku, urážky (max. 50 tis.Kč opakovaně) 2) pořádková pokuta za závažné ztěžování ve správě daní – ani na výzvu nesplním procesní povinnosti nepeněžité povahy […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.