V souvislosti se snížením státního příspěvku na stavební spoření, bude změněn i zákon o daních z příjmů a to tak, že státní podpora na kterou vznikl nárok v 2010 a bude připsána na účet v 2011, bude zdaněna 50% srážkovou daní.
To znamená, že snížení státní podpory z 15% na 10% dohromady se 50% srážkovou daní, znamená, že státní podpora připsaná na účet bude cca 5%.
Asi by to bylo neprůchodné, když by se to udělalo rovnou.